Kenes­tä puo­lue­sih­tee­ri ’23?

Perus­suo­ma­lais­ten seu­raa­va puo­lue­sih­tee­ri vali­taan tule­vas­sa puo­lue­ko­kouk­ses­sa 12.-13.8. Tam­pe­reel­la. Nuo­ri­so­jär­jes­tö on val­mis­tel­lut yhdes­sä jäse­nis­tön ja hal­li­tuk­sen kans­sa kysy­mys­pat­te­ris­ton puo­lue­sih­tee­rieh­dok­kail­le, jos­sa sel­vi­te­tään ehdok­kai­den aja­tuk­sia puo­lu­een ja nuor­ten suh­teen. Artik­ke­lit on lai­tet­tu sii­hen jär­jes­tyk­seen, jos­sa vas­tauk­set ovat tul­leet. Pää­set tutus­tu­maan hei­dän vas­tauk­siin klik­kaa­mal­la hei­dän nimeä.

 

Arto Luuk­ka­nen 

Olli Kek­ko­nen

Har­ri Vuo­ren­pää

Satu Lam­pi

Mik­ko Wiks­tedt