Ohjel­mat

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son voi­mas­sao­le­vat ohjel­mat

Alta löy­dät kaik­ki voi­mas­sao­le­vat ohjel­mat. Ohjel­mat avaa­vat näkö­kul­miam­me ja ker­to­vat tavoit­teis­tam­me eri poli­tii­kan alueil­la. Ohjel­mat ovat yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa hyväk­syt­ty­jä.

Periaateohjelma

EU-politiikka

Talouspolitiikka

Kieli- ja kulttuuripolitiikka

Maahanmuuttopolitiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Koulutuspolitiikka

Perhepolitiikka

Energia- ja ympäristöpolitiikka

Aluepolitiikka

Sosiaali- ja terveyspolitiikka