Kan­na­no­tot ja Uuti­set

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ottaa laa­jas­ti kan­taa Suo­mea ja suo­ma­lai­sia kos­ke­viin asioi­hin. Tar­kas­te­lem­me muut­tu­vaa maa­il­maa kriit­ti­sin sil­min ja koh­dis­tam­me mie­len­kiin­tom­me ajan­koh­tai­siin asioi­hin. Emme kavah­da, vaik­ka jot­kut louk­kaan­tui­si­vat näke­myk­sis­täm­me, sil­lä tosi­asioi­den poh­jal­ta teh­dys­sä suo­ra­sel­käi­ses­sä ja rehel­li­ses­sä poli­tii­kas­sa ei ole mitään vää­rää.

Viimeiset uutiset

27.09.2023

Yangon taksi on Venäjälle faksi

Venäjä on säätänyt lainsäädäntöuudistuksen, joka velvoittaa kaikki maan taksiyritykset jakamaan keräämiään henkilötietoja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle. Kuulostaa siltä, että maassa toimitaan vain maan tavalla, mutta venäläisen…

Lue lisää
15.09.2023

Yhteiskannanotto: Uskaltavatko nuoret enää osallistua politiikkaan?

Me allekirjoittaneet eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat tuomitsemme poliittisen väkivallan sekä sillä vihjaamisen. Viime viikkojen aikana mediassa on käyty keskustelua poliittisesta väkivallasta. Muun muassa Me emme vaikene!…

Lue lisää

Kaikki uutiset

Artikkeli

15.09.2023

Tarkkuutta kaivostoiminnan vauhdittamisen kanssa!

EU-parlamentti hyväksyi selvällä enemmistöllä komission esityksen koskien strategisia mineraaleja, jonka tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta muun muassa Kiinasta. Strategisen omavaraisuuden edistämiseksi hallitusohjelmassa…

Artikkeli

13.09.2023

Tekikö OKM oikaisuvaatimuksesta mediapeliä?

Perussuomalainen Nuoriso on pettynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen hylätä nuorisojärjestön oikaisuvaatimus koskien järjestön valtionapukelpoisuutta. Pettymyksen kuitenkin ylittää hämmennys siitä, miten se on…

Artikkeli

10.09.2023

Julkislaitosten politisoitumisen on loputtava

Perussuomalainen Nuoriso on huolestunut kehityksestä, jossa suomalaiset verorahoitteiset instituutiot, kuten viranomaiset, kaupunginteatterit taikka koulutuslaitokset osallistuvat päivänpolitiikkaan erilaisin julistuksin ja kannanotoin, joissa avoimesti…

Artikkeli

06.09.2023

Elinkelpoisten koulujen lakkauttaminen on tulevaisuudelta leikkaamista

Perussuomalainen Nuoriso vastustaa suomalaisten kuntien aikeita lakkauttaa elinkelpoisia peruskouluja. Peruskoulujen määrä on Suomessa pienentynyt nopeasti, ja suurin osa lähiaikoina lakkautetuista peruskouluista on…

Artikkeli

10.08.2023

Suomen hallituksen on ryhdyttävä estämään välikäsien…

Venäjän aloitettua julman hyökkäyssotansa Ukrainassa, säätivät länsimaat pakotteita, joiden tarkoitus oli estää Venäjän kyky käydä hyökkäyssotaansa. Yhtenä merkittävimpänä pakotteena oli kielto myydä…