Edus­kun­ta­vaa­lit 2023

Edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­voo tule­val­ta edus­kun­nal­ta perin­poh­jai­sia muu­tok­sia. Kaik­ki viral­li­set kan­tam­me löy­ty­vät mei­dän ohjel­mis­ta. Olem­me kerän­neet kes­kei­sim­mät ja tämän kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin ajan­koh­tai­sim­mat asiat eril­li­seen ohjel­maan, jon­ka löy­dät pdf-muo­dos­sa täs­tä.

Ehdok­kaat

Alla esi­tel­lään nuo­ri­so­jär­jes­tön jäse­niä, jot­ka ovat ehdol­la vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­vii­kos­ta 22.3 päät­tyen tiis­tai­si­hin 28.3. ja vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 2.4.2023.

Löy­dät ehdok­kais­ta tar­kem­pia tie­to­ja puo­lu­een vaa­li­si­vuil­ta täs­tä.

 

Ehdokkaat

Eemil Kok­ko­nen

Helsingin vaalipiiri

Opiskelija

21v

Onni Ros­ti­la

Uudenmaan vaalipiiri

Lakimies

30v

Jas­min Määt­tä

Satakunnan vaalipiiri

Apulaismarketpäällikkö

30v

Ant­ti Moi­san­der

Pirkanmaan Vaalipiiri

Matkailupalvelujen tuottaja

29v

Auri Saa­re­lai­nen

Pirkanmaan vaalipiiri

Viestinnän asiantuntija

30v

Joa­kim Vige­lius

Pirkanmaan vaalipiiri

tiktok.com/@joakimvigelius

Miko Berg­bom

Pirkanmaan vaalipiiri

tiktok.com/@mikobergbom

Kris­ter Tynk­ky­nen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Perämies

28v

Nan­na Vää­täi­nen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Opiskelija

18v

Marcus Torp­pa­ri

Vaasan vaalipiiri

Eduskunta-avustaja

27v

Rami Aal­to

Vaasan vaalipiiri

Tuotannon työnjohtaja

26v

Art­tu Här­mä­lä

Keski-Suomen vaalipiiri

Opiskelija (AMK)

28v

Eetu Saa­ren­pää

Pääsihteeri

040 049 0211

[email protected]