OHJELMAT

Perussuomalaisen Nuorison voimassaolevat ohjelmat

 

PERIAATEOHJELMA

Lue lisää

KIELI- JA KULTTUURI

Lue lisää

EU-POLITIIKKA

Lue lisää

Nuorten Puolesta?

Tervehdys, suomalaiset! Käsissänne on pala poliittista historiaa: luette nimittäin Perussuomalaisen Nuorison ensimmäistä kuntavaaliohjelmaa. Ohjelmatyön aikana pyrimme kysymään yhtäältä itseltämme ja sadoilta suomalaisilta nuorilta heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan yhteiskunnan kipupisteistä, ja toisaalta löytämään myös ratkaisuja niihin, jotta Suomessa olisi tulevaisuudessa asiat nykyistä paremmin. 

 

Kunnat ja niissä tapahtuva päätöksenteko koskettavat meitä jokaista iästä ja sukupuolesta riippumatta, eikä nykyinen tila, jossa kuntapäättäjien keski-ikä on huomattavasti korkeampi väestöön nähden, ole toivottava. Haluamme nuorisojärjestönä tarjota yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorten äänen, jotta jokaista suomalaista kuunneltaisiin päätöksenteossa.

 

Suomessa on yli 300 kuntaa ja jokaisen tarina on uniikki sisältäen erilaisia mahdollisuuksia, huolia ja murheita. Ohjelmamme pyrkii vastaamaan isoihin kysymyksiin, jotka koskettavat mahdollisimman montaa suomalaista. 

 

Toivomme, että ohjelman eteen tekemämme työ ei menisi hukkaan, vaan siitä ammennettaisiin asioita päätöksentekoon saakka. Haluan kiittää kaikkia tämän ohjelman valmistusprosessissa mukana olleita nuoria, jotka meille päivittäin jakavat ajatuksiaan. Haluan myös kiittää jokaista perussuomalaista vankkumattomasta tuesta yhteiselle nuorisojärjestöllemme. Tämän lisäksi kiitän sinua, hyvä lukija, että luet tämän ohjelman. Tehdään Suomesta parempi paikka elää jokaiselle suomalaiselle. 

Lue tästä linkistä: kuntavaaliohjelma 2021

Miko Bergbom 

Perussuomalainen Nuoriso ry

Puheenjohtaja