Jäse­nek­si?

Nuo­ri­so­jär­jes­töm­me jäse­nyys on tar­koi­tet­tu 15-29-vuo­tiail­le Perus­suo­ma­lais­ten poli­tii­kan edis­tä­mi­seen ja nuor­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­sen omak­seen tun­te­vil­le nuo­ril­le, joi­den pysy­vä asuin­paik­ka on Suo­mes­sa.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n hal­li­tus hyväk­syy uudet jäse­net kokouk­ses­saan ja voit hakea:

Ennen jäsen­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä tutus­tu seu­raa­viin:

1.

Ohjeet

Puolueen jäsenyys

Hakiessasi nuorisojärjestöön täysi-ikäisenä sinun on oltava ensin puolueen jäsen. Puolueen jäsenyyttä haetaan sähköisellä tunnistautumisella.

2.

Ohjeet

Perussuomalainen Nuoriso ry:n & piiriyhdistyksen jäsenyys

Hakiessasi nuorisojärjestöön haet samalla alueelliseen piiriyhdistykseen. Piiriyhdistys käsittelee hakemuksesi erikseen.

Jos Sinulla on ajatuksia, mitä haluaisit oman alueesi piiriyhdistyksesi toiminnan puitteissa tehdä, ota rohkeasti yhteyttä joko oman alueesi hallituksen jäseniin tai tule tapaamaan meitä tapahtumiin. Voit myös toimittaa kehitysideasi tänne.