Päi­vi­tä jäsen­tie­to­si

Olet­ko muut­ta­nut? Olet­ko otta­nut käyt­töön uuden säh­kö­pos­tin? Voit päi­vit­tää jäsen­tie­to­si täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomak­keen. Anta­ma­si tie­dot mene­vät Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son pää­sih­tee­ril­le sekä mah­dol­li­sel­le pii­ri­jär­jes­tö­si jäsen­re­kis­te­ri­vas­taa­val­le.

"*" näyt­tää pakol­li­set ken­tät

Nimi*
Osoi­te*