TAPAH­TU­MAT

Täl­tä sivul­ta näet Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ja sen pii­ri­jär­jes­tö­jen jär­jes­tä­mät tapah­tu­mat.

Alla on myös lis­taus sään­nöl­li­sis­tä pii­ri­ta­pah­tu­mis­ta.

 

Sään­nöl­li­set pii­ri­ta­pah­tu­mat

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

Ter­ve­tu­loa Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ryh­ti­liik­kee­seen kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 18-20. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään vii­koit­tain lukuu­not­ta­mat­ta pyhä­päi­viä ja juh­la­viik­ko­ja. Ryh­ti­lii­ke on kai­kil­le avoin kes­kus­te­lu- ja illa­nis­tu­jais­ta­pah­tu­ma, jos­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta ja johon voit tul­la tapaa­maan PS-Nuo­ri­son pai­kal­li­sia aktii­ve­ja ja tutus­tu­maan jär­jes­tön toi­min­taan. Ryh­ti­lii­ke jär­jes­te­tään Urbi­ne – Cafe, Bar & Kitc­he­nis­sä, Hel­sin­gis­sä osoit­tees­sa Tyy­nen­me­ren­ka­tu 7. Osal­lis­tu­jil­le tar­jol­la pik­ku­pur­ta­vaa.

Huom! Uuden­maan pii­rin ryh­ti­liik­kei­tä ei jär­jes­te­tä sään­nöl­li­ses­ti hei­nä­kuus­sa.
Hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät ryh­ti­liik­keet ovat 13.7. Loh­jal­la Amar’s Grill­houses­sa klo 17-19 sekä 14.7. Jär­ven­pääs­sä Sau­hu Bistro & Baris­sa klo 18-20.

Tulevat tapahtumat

Tapahtumalistaus