Ehdo­tuk­set

Olet­ko täyn­nä ideoi­ta? Haluai­sit­ko, että jär­jes­tö ottaa johon­kin kan­taa? Täy­tä loma­ke. Käsit­te­lem­me ehdo­tuk­se­si tuo­ta pikaa. Mikä­li haluat ehdot­taa jäsen­tä pal­kit­ta­vak­si jär­jes­tön kun­nia- tai ansio­mer­kil­lä, voit teh­dä sen tääl­tä.

  • Kuvai­le ehdo­tus­ta­si alle niin tark­kaan kuin kek­sit. Mikä­li sinul­la on ehdo­tus kan­na­no­tol­le kir­joi­ta vedos kan­na­no­tos­ta tai vähin­tään muu­ta­ma rans­ka­lai­nen vii­va, jois­ta ehdo­tus­ta­si pääs­tään jalos­ta­maan.
  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.