11.03.2023 klo. 13:45

Voi­vat­ko suo­ma­lai­set nuk­kua rau­has­sa?

Ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu­ta­pah­tu­ma

Ter­ve­tu­loa mukaan Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ja Hel­sin­gin Perus­suo­ma­lais­ten yhtei­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Kes­kus­ta­kir­jas­to Oodin Mai­jan­sa­lis­sa pane­lis­tit käy­vät kes­kus­te­lua ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­ta. Kes­kus­te­lun jäl­keen ote­taan ylei­sö­ky­sy­myk­siä.

Ajankohta: 11.03.2023 klo. 13:45

Osoite: Keskustakirjasto Oodi

Järjestäjä: Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso & Helsingin Perussuomalaiset