18.12.2021 klo. 18:00

Uuden­maan PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry jär­jes­tää sään­tö­mää­räi­set kevät- ja syys­ko­kouk­set Hel­sin­gin Perus­suo­ma­lais­ten pii­ri­toi­mis­tol­la.

Paik­ka:
Perus­suo­ma­lai­nen Hel­sin­ki ry:n pii­ri­toi­mis­to

Hämeen­tie 85-89 (A-rapun vie­rei­nen ovi)

00550 Hel­sin­ki
Aika:
Kevät­ko­kous 18.12.2021 kel­lo 18:00
Syys­ko­kous 18.12.2021 kel­lo 18:15
Kah­vi­tar­joi­lu alkaa kel­lo 17:00

Kokouk­sis­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­set asiat.

Syys­ko­kouk­ses­sa yhdis­tyk­sel­le vali­taan uusi hal­li­tus toi­min­ta­vuo­del­le 2022

 

Ajankohta: 18.12.2021 klo. 18:00

Osoite: Hämeentie 85-89

Järjestäjä: Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso ry