19.11.2023 klo. 18:00

Uuden­maan PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous 2023

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään osoit­tees­sa Mäke­län­ka­tu 87, 00610 Hel­sin­gis­sä 19.11.2023 Klo 18. Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, kuten vuo­den 2024 hal­li­tuk­sen valin­ta.

Ajankohta: 19.11.2023 klo. 18:00

Osoite: Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki

Järjestäjä: Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso ry