14.07.2024 klo. 18:00

Ryh­ti­lii­ke Jär­ven­pääs­sä

Uuden­maan pii­ri jär­jes­tää ryh­ti­liik­keen Jär­ven­pääs­sä Sau­hu Bistro & Baris­sa 14.7.2024. Vie­raa­na PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Ryh­ti­lii­ke on kai­kil­le avoin kes­kus­te­lu- ja illa­nis­tu­jais­ta­pah­tu­ma, jos­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta ja johon voit tul­la tapaa­maan PS-Nuo­ri­son pai­kal­li­sia aktii­ve­ja ja tutus­tu­maan jär­jes­tön toi­min­taan. Tule yksin tai yhdes­sä, käy kään­ty­mäs­sä tai vie­tä koko ilta, sinä pää­tät.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Ajankohta: 14.07.2024 klo. 18:00