22.02.2023 klo. 18:00

Uuden­maa Ryh­ti­lii­ke: Muka­na Mau­ri Pel­to­kan­gas

Ter­ve­tu­loa Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son Ryh­ti­liik­kee­seen!

Täl­lä vii­kol­la pää­see tutus­tu­maan Perus­suo­ma­lais­ten vara­pu­heen­joh­ta­jaan ja kan­san­edus­ta­jaan Mau­ri Pel­to­kan­kaa­seen. Tut­tuun aikaan ja paik­kaan luvas­sa on kes­kus­te­lua päi­vän polt­ta­vis­ta aiheis­ta ja muka­vaa yhdes­sä­oloa.

Ajankohta: 22.02.2023 klo. 18:00

Osoite: Fleminginkatu 10

Järjestäjä: Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso ry