28.10.2023 klo. 17:30

Savo-Kar­ja­lan PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous 2023

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää sään­tö­mää­räi­sen syys­kouk­sen lau­an­tai­na 28.10.2023 Poh­jois-Savon Perus­suo­ma­lais­ten pii­ri­toi­mis­tol­la Kuo­pios­sa (Puis­to­ka­tu 2,  70110 Kuo­pio) klo 17.30. Mat­ka­kor­vaus hyvi­te­tään kokouk­seen osal­lis­tu­vil­le pii­rin jäse­nil­le täy­si­mää­räi­ses­ti. Myös majoi­tus jär­jes­te­tään pii­rin puo­les­ta sitä tar­vit­se­vil­le. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, jon­ka jäl­keen jär­jes­te­tään vapaa­muo­tois­ta ohjel­maa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Ajankohta: 28.10.2023 klo. 17:30

Osoite: Puistokatu 2, 70110 Kuopio

Järjestäjä: Savo-Karjalan Perussuomalainen Nuoriso ry