27.11.2021

PS-NUO­RI­SON SÄÄN­TÖ­MÄÄ­RÄI­NEN SYYS­KO­KOUS

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jär­jes­tää yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­sen syys­ko­kouk­sen 27-28.11.2021 Hämeen­lin­nas­sa.

Jäse­nis­töä tie­do­te­taan asias­ta tar­kem­min.

Ajankohta: 27.11.2021

Osoite: Hämeenlinna

Järjestäjä: Perussuomalainen Nuoriso ry