17.12.2021 klo. 17:00

Pir­kan­maan PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous ja pik­ku­jou­lut

Pir­kan­maan PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous ja pik­ku­jou­lut

Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n syys­ko­kous jär­jes­te­tään Tam­pe­reel­la per­jan­tai­na 17. jou­lu­kuu­ta 2021 klo 17.00 alkaen. Syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli vali­taan yhdis­tyk­sel­le puheen­joh­ta­ja ja hal­li­tus seu­raa­val­le vuo­del­le sekä hyväk­sy­tään talous­ar­vio ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma.

Syys­ko­kouk­sen jäl­keen pii­ri jat­kaa pik­ku­jou­lun­viet­toon yhdes­sä Poh­jan­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kans­sa. Luvas­sa on yhteis­tä illan­viet­toa, pien­tä pur­ta­vaa ja sau­no­mis­ta.

Lisä­tie­toa kokouk­ses­ta ja pik­ku­jou­luis­ta saat otta­mal­la yhteyt­tä pii­rin sih­tee­ri Alek­si Sipo­seen ([email protected]).

Ter­vei­sin Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tus

Ajankohta: 17.12.2021 klo. 17:00

Järjestäjä: Pirkanmaan Perussuomalainen Nuoriso ry