22.01.2023 klo. 13:00

Per­he­po­li­tiik­ka­pa­nee­li

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jär­jes­tää Van­taan Perus­suo­ma­lais­ten kans­sa panee­li­kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den, jos­sa edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pää­se­vät esit­tä­mään näke­myk­si­ään per­he­po­li­tii­kas­ta. Tilai­suus jär­jes­te­tään Van­taan kau­pun­gin­ta­lol­la. Tule mukaan, jos per­he­po­li­tiik­ka kiin­nos­taa tai jos haluat tava­ta nuo­ria ehdok­kai­ta.

 

Ajankohta: 22.01.2023 klo. 13:00

Osoite: Asemakatu 10

Järjestäjä: Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso ry & Vantaan Perussuomalaiset