11.12.2021

Oulu-Kai­nuun PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous

Oulun ja Kai­nuun Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n syys­ko­kous- ja pik­ku­jou­lu-vii­kon­lop­pu Vaa­las­sa 10.-12.12.2021. Vii­kon­lop­pu vie­te­tään Vaa­las­sa mök­keil­len, sau­noen ja ren­non ohjel­man paris­sa. Kokouk­sen oma­vas­tuu­hin­ta on 20 euroa, ja se sisäl­tää majoi­tuk­sen, ruo­at ja ohjel­man. Syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, eli vali­taan yhdis­tyk­sel­le puheen­joh­ta­ja ja hal­li­tus seu­raa­val­le vuo­del­le sekä hyväk­sy­tään talous­ar­vio ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma.

Per­jan­tai­na luvas­sa ilta­pa­laa, vapaa­muo­tois­ta oles­ke­lua ja tutus­tu­mis­ta. Itse syys­ko­kous jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 11.12.2021 klo 14.00 alkaen. Sitä ennen ohjel­mas­sa on torei­lua Vaa­las­sa yhdes­sä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kans­sa klo 12.30–13.15 (paik­ka K-mar­ket Ter­va­port­ti) ja illal­la on luvas­sa eri­lai­sia pele­jä ja sau­no­mis­mah­dol­li­suus. Sun­nun­tai­na lop­pusii­vous ja koti­mat­kal­le noin klo 12 aikaan. Lisä­tie­toa puheen­joh­ta­ja Min­na Par­ta­sel­ta p. 044 502 9655. Osoi­te syys­ko­kouk­sen tapah­tu­ma­pai­kal­le anne­taan kokouk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le yhdis­tyk­sen jäse­nil­le.

Ilmoit­tau­du kokouk­seen täs­tä lin­kis­tä 7.12. klo 23.59 men­nes­sä:
https://forms.gle/6D53zBVWW9jbR9E8A

Ter­vei­sin Oulun ja Kai­nuun Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tus

Ajankohta: 11.12.2021