02.06.2024 klo. 15:00

Mik­si EU-kriit­ti­sen­kin pitää äänes­tää euro­vaa­leis­sa? – Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son euro­vaa­li­pa­nee­li EU-vai­kut­ta­mi­ses­ta

Mik­si EU-kriit­ti­sen­kin pitää äänes­tää euro­vaa­leis­sa? Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son euro­vaa­li­pa­nee­lia EU-vai­kut­ta­mi­ses­ta Hel­sin­gis­sä sun­nun­tai­na 2.6.2024 klo 15.00-16.30 Tai­to­ta­lon kongres­si­kes­kuk­sen Audi­to­rio Fak­tas­sa (Vali­mo­tie 8, 00380 Hel­sin­ki). Panee­li alkaa heti 15.00, joten saa­vut­han hie­man etua­jas­sa. Tapah­tu­ma on ylei­söl­le avoin eikä vaa­di ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

 

Juon­ta­ja­na meil­lä on enti­nen pää­sih­tee­ri Lau­ra Joke­la ja puhu­ji­na euro­vaa­lieh­dok­kaat Lau­ri Lai­ti­nen, Nan­na Vää­täi­nen, enti­set PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­jat, kan­san­edus­ta­jat Miko Berg­bom ja Joa­kim Vige­lius sekä enti­nen euro­par­la­men­taa­rik­ko, kan­san­edus­ta­ja Lau­ra Huh­ta­saa­ri.

Ajankohta: 02.06.2024 klo. 15:00

Osoite: Valimotie 8, 00380 Helsinki

Järjestäjä: Perussuomalainen Nuoriso ry & Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso ry