12.12.2023 klo. 18:00

Kyse­ly­tun­ti / Sebas­tian Tynk­ky­nen & Matias Turk­ki­la

Tiis­tai­na kes­kus­tel­laan mak­ka­ra­po­li­tii­kas­ta, somes­ta ja 2020-luvun vai­kut­ta­mi­ses­ta.
Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kyse­ly­tun­nin vie­rai­na ovat Perus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja, puo­lu­een 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Sebas­tian Tynk­ky­nen sekä Suo­men Uutis­ten pää­toi­mit­ta­ja Matias Turk­ki­la. Kyse­ly­tun­ti jär­jes­te­tään 12.12. etä­nä klo 18.00-19.00. Tapah­tu­ma on avoin jäse­nis­töl­le.
Ter­ve­tu­loa lin­joil­le!

Ajankohta: 12.12.2023 klo. 18:00

Osoite: Google Meet