04.11.2023 klo. 18:00

Kaak­kois-Suo­men PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous

Ter­ve­tu­loa Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen. Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, kuten vuo­den 2024 hal­li­tuk­sen valin­ta.

Kokouk­sen kool­le­kut­su­ja­na hal­li­tus.

Lisä­tie­to­ja kokouk­ses­ta antaa

Puheen­joh­ta­ja Vil­le Hei­ni­kai­nen

Puh. 0404874842
Säh­kö­pos­ti ville.heinikainen@gmail.com

Ajankohta: 04.11.2023 klo. 18:00

Osoite: Lappeenrannan kaupungintalo ja Google meet

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso ry