18.12.2021 klo. 18:00

Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry – syys­ko­kous

Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous
Aika: 18.12.2012 klo 18:00
Paik­ka: Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­ta­lo

Osoi­te: Vil­li­mie­hen­ka­tu 1 Lap­peen­ran­ta

Ter­ve­tu­loa Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen. Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, kuten vuo­den 2022 hal­li­tuk­sen valin­ta.

Kokouk­sen kool­le­kut­su­ja­na hal­li­tus.

Lisä­tie­to­ja kokouk­ses­ta antaa Puheen­joh­ta­ja Vil­le Hei­ni­kai­nen

Puh. 0404874842
Säh­kö­pos­ti [email protected]

Ajankohta: 18.12.2021 klo. 18:00

Järjestäjä: Kaakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso ry