18.11.2023 klo. 14:00

Hämeen PS-Nuo­ri­son syys­ko­kous 2023

Hämeen Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään Aulan­gon Rau­ha­las­sa, Aulan­gon-Rau­ha­lan­tie 168, Hämeen­lin­na 18.11.2023 Klo 14. Käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, kuten vuo­den 2024 hal­li­tuk­sen valin­ta.

Ilmoit­tau­du puheen­joh­ta­jal­le: [email protected]

Ajankohta: 18.11.2023 klo. 14:00

Järjestäjä: Hämeen Perussuomalainen Nuoriso ry