21.10.2023 klo. 14:00

Hämeen PS-Nuo­ri­so Hämeen­lin­nan toril­la

Hämeen Perus­suo­ma­lai­sen nuo­ri­son aktii­ve­ja on tavat­ta­vis­sa Hämeen­lin­nan toril­la yhdes­sä mui­den perus­suo­ma­lais­ten vai­kut­ta­jien kans­sa.

Tavat­ta­vis­sa myös minis­te­rei­tä, kan­san­edus­ta­jia, alue­val­tuu­tet­tu­ja, maa­kun­ta­val­tuu­tet­tu­ja, seu­dun kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja ja mui­ta toi­mi­joi­ta, perus­suo­ma­lais­ta nuo­ri­soa ja perus­nai­sia.

Lau­an­tai­na 21.10.2023 Klo 14-16.

Tapah­tu­mas­sa on gril­li­mak­ka­ra­tar­joi­lu

Tapah­tu­man jär­jes­tää Perus­suo­ma­lais­ten Hämeen pii­ri ry

Ajankohta: 21.10.2023 klo. 14:00

Osoite: Hämeenlinnan tori, Raatihuoneenkatu 11, 13200 Hämeenlinna

Järjestäjä: Perussuomalaisten Hämeen piiri ry