03.12.2021

Hämeen ja Uuden­maan pii­rien pik­ku­jou­lut

Hämeen ja Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son yhtei­set pik­ku­jou­lut jär­jes­te­tään 3-5.12.2021 Evon Ruu­hi­jär­vel­lä Lam­mil­la. Mukaan mah­tuu 25 ilmoit­tau­tu­nut­ta. Pai­kat on ensi­si­jai­ses­ti varat­tu Hämeen ja Uuden­maan alu­eel­la asu­vil­le nuo­ril­le pii­ri­läi­sil­le, joten halu­tes­sa­si mukaan annat­han suos­tu­muk­sen liit­ty­mi­ses­tä täl­lä kaa­vak­keel­la. Jäse­nyys on mak­su­ton

Ilmoit­tau­tu­mi­nen täs­tä lin­kis­tä:
.  link­ki ilmoit­tau­tu­mi­seen

Ajankohta: 03.12.2021