19.04.2024

Euro­vaa­li­kier­tue Lap­peen­ran­ta / Jyväs­ky­lä

Tule tapaa­maan nuo­ria euro­vaa­lieh­dok­kai­ta Lap­peen­ran­nas­sa ja Jyväs­ky­läs­sä per­jan­tai­na 19.4.2024!

Puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen on puhu­ja­na Ete­lä-Kar­ja­lan kaup­pa­ka­ma­rin, Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­lii­ton ja Ete­lä-Kar­ja­lan lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä maa­kun­ta­pa­nee­lis­sa Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­teat­te­ril­la klo 10.00-12.00.

Sama­na ilta­päi­vä­nä Nan­na Vää­täi­nen on tavat­ta­vis­sa Jyväs­ky­län käve­ly­ka­dul­la klo 14.30-15.30.

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohta: 19.04.2024