Uusi­maa

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on kan­sal­lis­mie­li­nen poliit­ti­nen nuo­ri­so­jär­jes­tö. Olem­me Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n Uuden­maan pii­rior­ga­ni­saa­tio. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Hel­sin­ki.

Uskom­me että Suo­men kan­sal­lis­val­tio on suo­ma­lais­ten koti- ja tur­va­paik­ka ja sik­si vaa­lim­me isän­maal­li­suut­ta ja perin­tei­siä suo­ma­lai­sia arvo­ja. Tavoit­teem­me on, että Suo­men kan­sal­lis­val­tio ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta säi­lyy perin­tö­nä tule­vil­le­kin suku­pol­vil­le. Haluam­me innos­taa nuo­ria läh­te­mään mukaan poli­tiik­kaan vai­kut­ta­maan isän­maan par­haak­si.

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Joo­na Män­ty­nen
1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Tuu­lia Alan­ko
2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Särk­kä­lä

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho
Chris­tian Fors­man
Nii­lo-Eina­ri Mus­ta­kal­lio

Vara­jä­se­net:

Anni-Mal­vii­na Tor­vas­ti
Pat­rick Björks­ten
Mel­ker Narik­ka
Juho Mäke­lä
Valt­te­ri Skog

Yhteys­tie­dot:

[email protected]

+358503374357

Quar­tet­to BP, Alto-talo. Lin­noi­tus­tie 4 B, 5. krs 02600 ESPOO

Kevät­ko­kous 21.4.2024