Sata­kun­ta

Sata­kun­nan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Sata­kun­nan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Sata­kun­nan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Sata­kun­nan alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Pori.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Tino Sal­mi
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Mirel­la Keto

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Robert Pous­sa
Ava Vuo­ren­pää

Vara­jä­se­net:

Espen Fri­man
Alek­si Vah­to­ka­ri

Yhteys­tie­dot: [email protected]