Kes­ki-Suo­mi

 

Kes­ki-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Kes­ki-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Kes­ki-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Kes­ki-Suo­men alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Jyväs­ky­lä.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Vili Eske­li­nen
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Samu­li Jär­vi­nen

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Valt­te­ri Vänt­ti­nen
Kris­ta Lyt­sy
Niklas Lai­ne
Nuut­ti Ran­ta­nen

Vara­jä­se­net:

Art­tu Här­mä­lä
Inka Nah­ka­la

Yhteys­tie­dot: [email protected]