Kaakkois-Suomi

Kakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso ry

Kaakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso ry uskoo kansallismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskeisyyteen. Yhdistyksen aate pohjautuu suomalaiskansalliseen identiteettiin ja sen yhteiskunnalliseen vahvistamiseen. Kaakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä. Yhdistys kannattaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota. Kaakkois-Suomen Perussuomalainen Nuoriso ry on Perussuomalainen Nuoriso ry:n piiriorganisaatio, joka toimii Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka.

Vuoden 2022 hallitus

Puheenjohtaja / Ville Heinikainen
Varapuheenjohtaja / Lauri Laitinen
Hall.j / Roope Eronen
Hall.j / Teemu Puranen
Hall.j / Arttu-Petteri Klami, piirisihteeri
Hall.j / Atte Klami

Yhteystiedot: kaakkois-suomi@nullps-nuoriso.fi

KEVÄTKOKOUS

Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen. Piirin jäsenet ovat oikeutettuja saapumaan paikalle.

KOKOUSKUTSU
KEVÄTKOKOUS
KAAKKOIS-SUOMEN PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY
AIKA 30.4.2022 KLO 16.00
PAIKKA: Vilhulantie 49, Pieksämäki

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava
määrä ääntenlaskijoita
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänioikeutetut läsnäolijat
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat