Kaak­kois-Suo­mi

Kak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Savon ja Kymen­laak­son alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Kot­ka.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Vil­le Hei­ni­kai­nen
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Tee­mu Maku­nen

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Lau­ri Lai­ti­nen
Art­tu-Pet­te­ri Kla­mi
Atte Kla­mi
Tar­mo Ukon­kut­su­ma
Tee­mu Pura­nen
Roo­pe Ero­nen

Yhteys­tie­dot: [email protected]