Ylimääräinen kokous

Yhdistys järjestää sovitun mukaisen ylimääräisen kokouksen laivalla, jossa valitaan yhdistykselle uusi pääsihteeri vuodelle 2021. Koska kokouksen fyysinen sijainti on laivalla, niin yhdistyksen hallitus varautuu järjestämään kaikille halukkaille mahdollisuuden osallistua kokoukseen etänä. Jokaisella sijainnista riippumatta on yhtäläinen mahdollisuus puhe- ja äänioikeuden käyttämiseen. Etä-äänestys suoritetaan käyttäen kotimaista https://äänestyskoppi.fi/ palvelua.
Kokouksen esityslista. Kokous alkaa kello 12:00 (ruotsin aikaa) 28.8.2021

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan yhdistykselle pääsihteeri loppuvuodeksi 2021

6. käsitellään yhdistyksen hallituksen esittämät ohjelmat

7. muut asiat

8. kokouksen päättäminen

**

Ilmoittauduthan ennakkoon, jos osallistut etänä. Jos tavoittelet pääsihteerin paikkaa kokouksessa, niin voit ilmoittaa siitä myös ennakkoon. Järjestämme jokaiselle ehdokkaalle mahdollisuuden esittäytyä jäsenistölle (kirjallinen/ etätilaisuus).

Ehdot pääsihteeriksi (säännöistä)

8 § HALLITUKSEN JÄSENET

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yhdistyksen nuorisojäsen tai varsinainen jäsen, jolla on hallitustyöskentelykokemusta vähintään kuuden kalenterikuukauden ajalta hallituksen varajäsenenä tai varsinaisena hallituksen jäsenenä yhdistyksen piiri- tai järjestöjäsenen tai puolueen paikallisyhdistyksen tai piiri- tai järjestöjäsenen hallituksessa. Myös toiminta vähintään kuuden kalenterikuukauden ajan korkeakoulun opiskelijakunnan, osakunnan tai ainejärjestön hallituksessa tai muussa yhdistystä jäsenmäärältään, työntekijöiden määrältään tai taloudelliselta toiminnaltaan suurin piirtein vastaavan valtakunnallisen oikeushenkilön hallituksessa toimiminen täyttää edellä mainitun ehdon.

Myös hallituksen varajäsenten on oltava yhdistyksen nuorisojäseniä tai varsinaisia jäseniä. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Ennakkoon ilmoittautumiset voi tehdä osoitteeseen puheenjohtaja@nullps-nuoriso.fi

Kokouksen koolle kutsuja, 

Nuorisojärjestön hallitus