Yhteis­kan­nan­ot­to: Poliit­ti­set lakot kiel­let­tä­vä kriit­ti­sil­lä aloil­la mah­dol­li­sim­man pian

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ja Kokoo­mus­nuo­ret vaa­ti­vat rotia ay-liik­keen poliit­ti­siin lak­koi­hin, jot­ka pahim­mil­laan vaa­ran­ta­vat koko Suo­men huol­to­var­muu­den. Kuun vaih­tees­sa Teol­li­suus­liit­to ajoi ammus­tuo­tan­non ja öljyn­ja­los­tuk­sen alas lakol­la ja nyt vii­mei­sim­pä­nä Säh­kö­liit­to ilmoit­ti kol­men päi­vän lakos­ta, joka koh­dis­tuu muun muas­sa Olki­luo­don ja Lovii­san ydin­voi­ma­loi­hin.

“Suo­raan sanot­tu­na epäi­sän­maal­lis­ta, että lii­tot vii­kos­ta toi­seen hor­jut­ta­vat Suo­men huol­to­var­muut­ta vasem­mis­to-oppo­si­tion poliit­ti­sen pelin vuok­si. Hai­tat eivät ulo­tu ainoas­taan suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan vaan myös muu­hun Euroop­paan, mitä tulee säh­kö­mark­ki­noi­hin tai ammus­ten vien­tiin Ukrai­naan. Täs­sä tilan­tees­sa vasem­mis­ton peli on vihel­let­tä­vä poik­ki”, vaa­tii Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ja Kokoo­mus­nuo­ret esit­tä­vät poliit­tis­ten lak­ko­jen täys­kiel­toa mah­dol­li­sim­man pian huol­to­var­muu­den kan­nal­ta kriit­ti­sil­le aloil­le, kuten esi­mer­kik­si puo­lus­tus­teol­li­suu­teen ja ener­gian­tuo­tan­toon. 

“Kokoo­mus­nuo­ret kat­soo, että pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä poliit­ti­nen lak­koi­lu tulee kiel­tää koko­naan. On kui­ten­kin sel­vää, että ensi­si­jai­ses­ti on tur­vat­ta­va kriit­tis­ten toi­mia­lo­jen työ­rau­ha. Ulko­par­la­men­taa­ri­sel­la ay-liik­keel­lä ei saa olla enää näin hai­tal­lis­ta vipu­vart­ta edus­kun­nan lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­sia vas­taan. Sik­si täl­lä asial­la on kii­re”, Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja Bin­ga Tupa­mä­ki koros­taa.

 

Lisä­tie­to­ja:

Lau­ri Lai­ti­nen
Puheen­joh­ta­ja, Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so
[email protected]
040 049 0200

Bin­ga Tupa­mä­ki
Puheen­joh­ta­ja, Kokoo­mus­nuo­ret
[email protected]
050 539 4440