YHDIS­TYK­SEN SYYS­KO­KOUS 2022

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry jär­jes­ti sään­tö­mää­räi­sen syys­ko­kouk­sen Tam­pe­reel­la 3.-4.12.2022

Tam­pe­reel­la pide­tys­sä yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa valit­tiin vuo­den 2023 hal­li­tus:
Puheen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius
Pää­sih­tee­ri Jaak­ko Lep­pä­nen
1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen
2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi
3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen

Hal­li­tuk­sen jäse­net:
Lau­ri Lai­ti­nen (2v)
Nan­na Vää­täi­nen (2v)
Vil­ma Nyman (2v)
Vil­le Mui­lu (1v)
Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho (1v)

Lisäk­si Noo­ra Kor­pe­la jat­kaa ensi vuon­na kak­si­vuo­tis­kau­ten­sa lop­pua.

Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­net:

1. Ava Vuo­ren­pää
2. Joo­na Män­ty­nen
3. Vil­le Hei­ni­kai­nen
4. Matias Päi­vä
5. Art­tu Här­mä­lä
6. Emil Kok­ko­nen