We Stand with Ukrai­ne

Poliit­ti­set nuo­ri­so­jär­jes­töt sei­so­vat yhdes­sä Ukrai­nan tuke­na – We Stand with Ukrai­ne -mie­le­no­soi­tus lau­an­tai­na


 

Edus­kun­ta­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töt jär­jes­tä­vät yhdes­sä mie­le­no­soi­tuk­sen We Stand with Ukrai­ne lau­an­tai­na 26.2.2022 Hel­sin­gis­sä. Mie­le­no­soi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa suo­ma­lai­sen nuo­ri­son tuki Ukrai­nal­le ja sen kan­sa­lai­sil­le sekä vaa­tia Venä­jän hal­lin­toa palaut­ta­maan rau­ha Euroop­paan. Tapah­tu­man jär­jes­tä­ji­nä ovat Dema­ri­nuo­ret, Kes­kus­ta­nuo­ret, Kokoo­mus­nuo­ret, Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­set Nuo­ret, Lii­ke Nyt Nuo­ret, Perus­suo­ma­lai­nen nuo­ri­so, RKP-nuo­ret, Vasem­mis­to­nuo­ret sekä Vih­reät nuo­ret.

 

Rau­han­mie­le­no­soi­tus alkaa lau­an­tai­na kel­lo 12 Espla­na­din puis­tos­ta, jos­ta siir­ry­tään kel­lo 13 Teh­taan­ka­dul­le Venä­jän suur­lä­he­tys­tön lähei­syy­teen.