Var­si­nais-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: On aika sam­mut­taa Venä­jän pää­kon­su­laa­tin valot!

Var­si­nais-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että Turun kau­pun­ki elvyt­tää kes­kus­te­lun ja edis­tää mää­rä­tie­toi­sem­min Venä­jän pää­kon­su­laa­tin lak­kaut­ta­mis­ta.

Pää­kon­su­laa­tin sul­ke­mi­nen tuli­si ole­maan Venä­jäl­le vah­va vies­ti sii­tä, että maan häi­käi­le­mä­tön ja bar­baa­ri­nen hyök­käys­so­ta Ukrai­naan ei edel­leen­kään saa Suo­mel­ta hyväk­syn­tää ja nykyi­sen kal­tai­sia diplo­maat­ti­suh­tei­ta ei voi­da rois­to­val­tion kans­sa yllä­pi­tää.

”Venä­jän pää­kon­su­laa­tin oloa Turus­sa on perus­tel­tu muun muas­sa sil­lä, että kon­su­laa­tin sul­ke­mi­seen vas­tat­tai­siin Suo­men Pie­ta­rin kon­su­laa­tin sul­ke­mi­sel­la, joka toi­mii sil­mi­nä ja kor­vi­na Luo­teis-Venä­jäl­lä. Jos tämä on kon­su­laa­tin ole­mas­sao­lon tämän­het­ki­nen tar­koi­tus, niin mik­si Venä­jän sil­mät ja kor­vat halu­taan niin kiih­keäs­ti pitää Lou­nais-Suo­mes­sa vain kiven heit­tä­män pääs­sä Pan­sion lai­vas­to­tu­ki­koh­das­ta?” Kysyy hal­li­tuk­sen jäsen Noo­ra Kor­pe­la.

Var­si­nais-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kulu­neen vuo­den aika­na kon­kreet­ti­ses­ti tuke­aan ja myö­tä­tun­to­aan ukrai­na­lai­sil­le osoit­ta­neet tur­ku­lai­set eivät kai­paa pää­kon­su­laa­tin var­joa kau­pun­kin­sa ylle. Sik­si kon­su­laa­tin valot on vih­doin­kin sam­mu­tet­ta­va.