Uuden­maan PS-Nuo­ri­so: ”maa­il­man­rau­ha pat­sas” pois!

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että Hel­sin­gin Haka­nie­mes­tä pois siir­re­tyn ”Maa­il­man Rau­ha” -pat­saan tilal­le pys­ty­te­tään pat­sas sak­sa­lai­sen ken­raa­li­ma­ju­ri Rüdi­ger von der Goltzin muis­tol­le.

Kat­som­me, että suo­met­tu­mi­sen aika­na pys­ty­te­tyn kom­mu­nis­min muis­to­mer­kin tilal­le on osu­vaa pys­tyt­tää pat­sas, joka juh­lis­taa pää­kau­pun­gin vapau­tu­mis­ta kom­mu­nis­mis­ta vuon­na 1918. Ken­raa­li­ma­ju­ri von der Goltzin joh­ta­ma sak­sa­lai­nen avus­tus­ret­ki­kun­ta vapaut­ti Hel­sin­gin puna­kaar­tien val­las­ta, mut­ta täl­le maam­me his­to­rian kan­nal­ta hyvin mer­kit­tä­väl­le tapah­tu­mal­le ei ole pys­ty­tet­ty asi­aan­kuu­lu­vaa muis­to­merk­kiä tar­peek­si näky­väl­le pai­kal­le. Tähän on saa­ta­va muu­tos!

Ajan­koh­ta sak­sa­lai­sen ken­raa­lin pat­saan pys­tyt­tä­mi­sel­le sopi­si myös Euroo­pan muut­tu­nee­seen tur­val­li­suus­ti­lan­tee­seen. Sak­sa aseis­taa jäl­leen armei­jaan­sa, ja tule­vai­suu­des­sa sak­sa­lai­set soti­laat osal­lis­tu­vat yhä aktii­vi­sem­min Euroo­pan puo­lus­ta­mi­seen itäi­sel­tä uhal­ta.

On aika jät­tää bols­he­vis­min vii­mei­set­kin veren­pu­nai­set tah­rat his­to­rian häpeä­nurk­kaan. Kun­nia vapau­del­le!