Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso – Propaganda pois kouluista!

Ei sateenkaaripajoja

Uudenmaan Perussuomalainen Nuoriso vaatii, että Helsingin kaupungin suunnittelemat pakolliset sateenkaaripajat 6.-9.-luokkalaisille perutaan.

Mielestämme koulutuksen tulisi olla neutraalia ja vapaata kaikenlaisesta poliittisesta ja ideologisesta vaikuttamisesta. Helsingin kaupungin järjestämät sateenkaaripajat eivät pyri yksinkertaisesti lisäämään tietoisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, vaan ovat tämän sijaan nuorille lapsille suunnattua pakollista mielipidevaikuttamista. Pajat järjestää yksipuolisen aatteellinen ja jyrkkää linjaa ajava lgbt-aktivistijärjestö Seta ry. Tällainen ideologinen toimija ei sovellu perusopetuksen tarjoajaksi miltään osin.

On surullista nähdä, miten kritiikittömästi ja sinisilmäisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan propagandaan suhtaudutaan, kun sitä ajetaan tietyiltä tahoilta. Pidän hanketta ja sen ulottamista kaikkiin oppilaisiin hyvin kyseenalaisena erityisesti opetuksen poliittisen puolueettomuuden kannalta”, toteaa Onni Rostila, eduskuntavaaliehdokas ja Uudenmaan Perussuomalaisen Nuorison aktiivi.

Vastaavasti esimerkiksi uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on kouluissa vapaaehtoista. Katsomme, että lasten pakottaminen osallistumaan yksipuolisiin aatteellisiin propagandatilaisuuksiin taistelee olennaisella tavalla suomalaisen koulutusjärjestelmän perustavanlaatuisia arvoja vastaan.

Oppimistulosten ja osaamisen tason heiketessä kouluissa on keskityttävä perusasioihin. Varsinkin tämänlaiset omantunnon kysymykset moraalikasvatuksessa kuuluvat vanhemmille, eikä poliittisille aktivistiryhmille”, väittää Samuel Rapinoja de Carvalho, Uudenmaan Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja.

Helsingin kaupungin tulee tarjota lapsilleen neutraali ja propagandasta vapaa oppimisympäristö!