Viral­li­nen vaa­li­vii­su 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin!

 

”Tur­va­paik­ka” on Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son vaa­li­vii­su 2023! Kap­pa­le sanoit­taa pait­si syvää tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Mari­nin hal­li­tus­ta koh­taan, myös toi­veik­kuut­ta puna­vi­her­konk­ka­ron­kan vaih­to­pen­kil­le siir­ty­mi­ses­tä kevään edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Vii­sua on työs­tet­ty vaa­li­ke­vään mit­taan ilol­la, valol­la ja haus­kuu­del­la. Kii­tos koko Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son tal­koo­väel­le!

”Oma kan­sa ensin ei oo hai­tal­lis­ta, se on läh­tö­koh­ta, se on tar­peel­lis­ta.”

ESIIN­TY­JÄT: Ava Vuo­ren­pää (lau­lu), Seve­ri Jatu­li (räp­pi)
SANOIT­TA­JAT: Min­na Par­ta­nen, Ami Kima­nen, Art­tu Här­mä­lä, PS-Nuo­ri­son vaa­li­vii­su­työ­ryh­mä
SÄVEL­TÄ­JÄ: Ami Kima­nen TUOT­TA­JA: Ami Kima­nen, Jaak­ko Lep­pä­nen

 

 

Alla kap­pa­leen sanoi­tuk­set:

Tun­tuu­ko, että nis­kaan tulee pelk­kää kuraa
Yhteis­kun­nas liet­so­taan lii­kaa eri­pu­raa
Halui­sit­ko poli­tii­kas jotain ihan uut­ta
Yks­kin ääni suun­taa muut­taa

Suo­men kan­saa uhkaa mas­sa­su­ku­puut­to
Rat­kai­suk­si kek­sit­tiin mas­sa­maa­han­muut­to
Suo­ma­lai­set lisään­tyis jos pan­tais Suo­mi kun­toon
Mut­ta viher­va­sem­mis­to ei voi tätä uskoo

Ali­ra­hoi­tus yhä sotea­laa pii­naa
Pak­ko­lail ja Apo­til­la hoi­ta­jat on (HIL­JAA!)
Nuo­ril­le tupu­te­taan ilmas­to­huol­ta
mut ei pide­tä­kään mei­dän suo­ma­lais­ten puol­ta

Luot­ta­muk­sen puu­tos­ta, arvo­sa­nat kuu­tos­ta
äänes­tä PS niin saat muu­tos­ta
Puna­vi­her­se­koi­lus­ta kään­ny­tään
sini­val­koi­seen siir­ty­mään

Ker­to­säe:
Jos mie­tit mitä vaa­li­ko­pis teet
Äänes­tä PS
Valoo poliit­ti­seen pimey­teen
Ei hait­taa vaik­ka
tulis mai­ne­hait­taa
Tee tur­va­paik­ka
suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta

(Jos ääne­si kilah­taa vasem­mal­le,
voit jää­dä vaa­li­bus­sin alle)

Lomal­la kun kii­re on olla fes­ta­reil­la
mil­jar­de­ja kuit­tail­laan pel­kil teks­ta­reil­la
Elvy­tys­pa­ke­tis­sa lah­jo­tet­tiin rahaa
Ete­läs­sä nau­ti­taan nyt tuhat­ta ja sataa

Perin­teet hei­te­tään ros­kiin kevyes­ti
Joku tuli Brys­se­lis­tä, met­sän käy­tön esti
Totu­taan­ko Suo­mes­sa suu­ren säh­kö­las­kuun kun
vero­ra­hat livah­ta­vat sak­sa­lais­ten tas­kuun

Oma kan­sa ensin ei oo hai­tal­lis­ta,
se on läh­tö­koh­ta, se on tar­peel­lis­ta
Puna­vi­her­se­koi­lus­ta kään­ny­tään
sini­val­koi­seen siir­ty­mään.

Ker­to­säe:
Jos mie­tit mitä vaa­li­ko­pis teet
Äänes­tä PS
Valoo poliit­ti­seen pimey­teen
Ei hait­taa vaik­ka
tulis mai­ne­hait­taa
Tee tur­va­paik­ka
suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta

Vas­sa­ri­hal­li­tus on lii­kaa mei­tä rie­nan­nu
kulut­ta­nu rahaa mut mitää ei oo tie­nan­nu
Oma kan­sa ensin ei oo hai­tal­lis­ta
tue­taan toi­siam­me, tue­taan pai­kal­lis­ta

Suo­ma­lai­sil sam­muu valot, kiin­ni pan­naan ait­ta
mut mie­luum­min väl­te­tään suu­ri mai­ne­hait­ta
Älä sä kotiin jää, kaik­ki läh­tee äänes­tää
Äänes­tä PS, pelaa CS, juo ES!

Hei Suo­mi-nei­to! Ei enää pika­vip­pii
Äänes­tä PS,
niin voi­daan sua jelp­pii!
Ei kotiin jää­dä
Äänes­tä ja pää­tä
pelas­taa Suo­mi!
Huh­ti­kuun toi­nen päi­vä

Jos mie­tit mitä vaa­li­ko­pis teet
Äänes­tä PS
Valoo poliit­ti­seen pimey­teen
Ei hait­taa vaik­ka tulis mai­ne­hait­taa
Tee tur­va­paik­ka
suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta