Suomen ei tule noudattaa Euroopan Unionin lyijykieltoa

EU:n kemikaaliviraston REACH-asetus aiheuttaa Suomelle laajoja ongelmia, jotka vaarantavat kansallisella tasolla suomalaisen metsästyskulttuurin sekä heikentää oleellisesti reserviläisten kykyä ylläpitää ampumataitojaan. Euroopan unionin kosteikkomääritelmän mukaan suuri osa Suomen pinta-alasta olisi aluetta, jossa ei unionin mukaan enää saisi käyttää lyijypitoisia ammuksia. Koska asetukseen sisältyy 100 metrin suojavyöhyke myös vesistöjen rajoille, on esimerkiksi metsästäessä mahdotonta tietää, milloin kosteikkoperusteet ja lyijykiellon määritemät täyttyvät. Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että Suomen ei tule sitoutua eikä noudattaa unionissa jyrättyä päätöstä.

Suomi on alusta alkaen vastustanut unionissa tehtyä päätöstä. Suomen tulisikin nyt ilmoittaa unionille, että Suomi ei kykene sitoutumaan päätökseen, koska jyrätty päätös on kaikella tavalla vahingollinen sekä metsästykselle että ampumaharrastukselle.

”Olemme jälleen kerran tilanteessa, jossa unionitasolla tehdään lainsäädäntöä, joka A) on haitallista ja B) typerää usealle valtiolle. On käsittämätöntä, miksi unionissa on pakko jyrätä läpi ”yhteisiä” päätöksiä, joista tosiasiallisesti kärsivät useat valtiot, eikä niistä saatu hyöty voita haittoja. Metsästäjien ja reserviläisten toimintaedellytyksiä ei tule enää heikentää. On vaikea nähdä, mitä ja ketä tämä päätös palvelee”, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että kansallisen turvallisuuden ja ylipäätänsä puhtaan järjen käytön perusteella koko aloite on tyrmättävä. Unionissa on kautta aikojen tehty päätöksiä, joista osaan eivät muut maat ole sitoutuneet. Suomi voisi tässä tapauksessa ottaa mallioppilaan hatun pois päästä ja ilmoittaa komissiolle suoraan ”Suomi ei tule kunnioittamaan EU:n vahingollista lainsäädäntöä kansallisen intressin ja puhtaan järjenkäytön perusteella”.

Lyijyn kieltäminen patruunoissa tulee aiheuttamaan sen, että aseiden piippujen käyttöikä lyhenee, patruunoiden hinnat moninkertaistuvat ja eläinten kärsimys kasvaa, sillä korvaavat materiaalit eivät sovellu tehtävään yhtä hyvin kuin lyijy. Myös eettisen laukauksen harjoittelu vähenee patruunoiden kalliimman hinnan myötä.

Urheiluammunnan ja reserviläistoiminnan puolella harjoittelusta tulee puolestaan äärimmäisen vaikeaa, sillä kielto koskisi myös ampumaratoja. Tämän lisäksi urheiluampujat ampuvat sadoista tuhansiin laukauksiin vuodessa. Jos 25 patruunan laatikon hinta hipoo moninkertaista summaa nykyisestä, harjoittelukerrat vähenevät selvästi. Tämä on kuolinisku suomalaiselle ampumaurheilulle ja omaehtoisesti tapahtuvalle reserviläisammunnalle. Edellä mainitusta syystä pienoiskiväärit ja pienoispistoolit ovat olleet kovassa suosiossa, sillä niillä harjoittelu on ollut taloudellista. Lyijykielto tulee muuttamaan tämän, sillä 22lr aseisiin ei juuri ole hyvää vaihtoehtoista patruunaa.

”Vaadin, että Marinin hallitus tulee tekemään asiasta ilmoituksen Euroopan unionille; Suomi ei kykene sitoutumaan tehtyyn päätökseen.”, jyrähtää ampumaurheilua ja reserviläisammuntaa harrastava Perussuomalaisen Nuorison 3. varapuheenjohtaja Ville Muilu.