STOP ISLAMISAATIO

Perussuomalainen Nuoriso: Valtion islamisaatio lopetettava!

 


Viime aikoina vihervasemmisto on yrittänyt tyrkyttää islamilaista symboliikkaa, eli muun muassa hijab-huivia, valtiollisiin instituutioihin, kuten poliisiin ja Puolustusvoimiin. Yle uutisoi musliminaisesta, joka ei voinut suorittaa vapaaehtoista asepalvelusta, koska hän ei halunnut luopua hijabistaan.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) tarttui tähän, ja vaatiikin nyt hijabia palvelusasuun kirjallisessa kysymyksessään. Sisäministeriö puolestaan selvittää vihreän sisäministerin Maria Ohisalon johdolla, pitäisikö poliisin saada käyttää uskonnollista päähinettä virka-aikanaan.

Perussuomalainen Nuoriso huomauttaa Puolustusvoimien ja poliisin ympärillä vellovaan keskusteluun, että jo nyt armeijan palvelusohjesäännöt ja poliisin virkapukeutuminen ovat tasa-arvoisia; kaikkia koskevat samat säännöt. Poikkeamalla nykyisestä tasa-arvoisesta pukeutumisesta ei edistetä Puolustusvoimien tai poliisin luotettavuutta tai neutraaliuutta kansalaisten silmissä.

”Käytävä keskustelu on yhtä aikaa sekä absurdia että huolestuttavaa. Näitä instituutioita halutaan joko tahallisesti tai vahingossa niin sanotusti yhteisen hyvän nimissä murentaa kansalaisten silmissä. On myös kysyttävä, missä menee se lopullinen “tasa-arvon” raja. Milloin pastasiivilät hyväksytään osana palveluspukua, jos joku kokee sen merkitykselliseksi osaksi omaa henkilökohtaista uskomustaan tai identiteettiään?” kysyy Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, etteivät argumentit uskonnollisten tunnusten käyttämisestä osana virka-asuja kestä kriittistä tarkastelua. Sellaiset henkilöt, jotka eivät voi olla tunnustamatta erilaisin symbolein omaa henkilökohtaista uskontoaan virka-aikana, eivät ole sopivia kyse
isiin tehtäviin.

”Keskustelu on ulottunut jopa pelastustoimen puolelle. Etenkin vasemmalla haaveillaan mahdollisimman monimuotoisesta, toisin sanoen monikulttuurisesta, pelastustoimesta, vaikka tärkein kriteeri sekä poliisin että muun pelastushenkilöstön osalta on pätevyys ja sopivuus kyseiseen ammattiin. Nämä ovat ammattiryhmiä, joihin ei voida vain etnisin tai muihin ulkoisiin seikkoihin perustuen ihmisiä rekrytoida”, toteaa hallituksen jäsen Minna Partanen.