SANANVAPAUS TAKAISIN

TIEDOTE:  julkaisuvapaa heti.                  13.10.2021.

Perussuomalainen Nuoriso käynnisti uuden kansalaisaloitteen: Sananvapaus takaisin.

Esitämme lainmuutosta, jossa muokataan nykyistä lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan siten, että jatkossa vain selkeä kansanryhmän uhkaaminen rikoksella olisi lain mukaan rangaistavaa.

Laillisuusperiaatteen ja sen epätäsmällisyyskiellon mukaan ihmisen tulisi voida tietää ennalta, mitkä teot ovat rikollisia ja mitkä eivät. Koska nykylain ’’panettelua’’ ja ’’solvaamista’’ ei ole erikseen määritelty lainsäädännössä, ei henkilön ole mahdollista ennalta tietää, millainen puhe voidaan tulkita tässä tai tulevassa ajassa panetteluksi tai solvaamiseksi. Nykyinen muotoilu jättää oikeuslaitokselle ja syyttäjäviranomaiselle liiallista tulkinnanvaraa, mikä on osoitetusti johtanut sananvapauden kaventumiseen.

“Tämän kansalaisaloitteen avulla haluamme uudistaa suomalaista sananvapauslainsäädäntöä, joka on nähdäksemme aivan liian kireä ja epämääräinen, josta syystä katsomme, että kansalaisten perusoikeudet ilmaisunvapauden osalta eivät toteudu täysimääräisesti. Panettelu ja solvaaminen nykyisessä kiihottamispykälässä ovat epämääräisiä, eikä tuon kaltaisia sanavalintoja tulisi olla laissa”, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom

Sananvapaus kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin ja se on toimivan demokratian elinehto. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että sananvapaus koskee myös sellaisia mielipiteitä, jotka saattavat loukata, järkyttää tai häiritä kuulijaa.

“Sananvapaus on merkittävä osa länsimaisia arvoja, emmekä voi ryhtyä rajoittamaan sitä sillä perusteella, että joku kokee toisen sanomiset ikävinä. Rikoslainsäädännössä on jo määritelty selkeästi lakipykälät esimerkiksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta – siksi laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pitäisi päivittää nykypäivään”, sanoo järjestön pääsihteeri Laura Jokela.

Linkki aloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9061
Nuorisojärjestön puolesta,
Miko Bergbom 
Puheenjohtaja
Perussuomalainen Nuoriso ry 
puheenjohtaja@nullps-nuoriso.fi
www.ps-nuoriso.fi