PS-Nuo­ri­son vuo­den 2024 hal­li­tus

Lap­peen­ran­nan syys­ko­kouk­ses­sa valit­tiin uusi hal­li­tus vuo­del­le 2024. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa kevääl­lä teh­tä­vään ensim­mäi­sen ker­ran valit­tu Lau­ri Lai­ti­nen Lap­peen­ran­nas­ta.

Vuo­den 2024 hal­li­tus:

Puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen, Lap­peen­ran­ta
Pää­sih­tee­ri Eetu Saa­ren­pää, Raa­he
1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Marcus Top­pa­ri, Lapua
2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen, Hel­sin­ki
3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi, Hämeen­lin­na

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Noo­ra Kor­pe­la, Salo (2v)
Ava Vuo­ren­pää, Pirk­ka­la (2v)
Vil­le Hei­ni­kai­nen, Lap­peen­ran­ta (2v)
Jaak­ko Lep­pä­nen, Hel­sin­ki (1v)

Lisäk­si hal­li­tuk­ses­sa kak­si­vuo­tis­kaut­taan jat­ka­vat Nan­na Vää­täi­nen Kuo­pios­ta sekä Vil­ma Nyman Lai­hial­ta.

Vara­jä­se­net sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä:

1. vara­jä­sen Joo­na Män­ty­nen, Hel­sin­ki
2. vara­jä­sen Jere Ollo­nen, Rova­nie­mi
3. vara­jä­sen Tuu­lia Alan­ko, Van­taa
4. vara­jä­sen Samuel Luuk­ka­nen, Joen­suu
5. vara­jä­sen Tino Sal­mi, Rau­ma
6. vara­jä­sen Elias Rosengrén, Ylö­jär­vi

Onnea vali­tul­le hal­li­tuk­sel­le!