Pohjanmaan Perussuomalainen Nuoriso – Pois poliittiset liikkeet kouluista!

Pois poliittiset liikkeet kouluista!

Viime aikoina poliittiset liikkeet ovat alkaneet hivuttautumaan peruskouluihin ja toisen asteen
oppilaitoksiin myös Suomessa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä opetuksen tulee aina olla lähtökohtaisesti neutraalia politiikasta sekä ideologioista.

Yle uutisoi 13.7. ja 24.8., että Lakeuden sateenkaari lähtee syksyllä kouluvierailuille Etelä-Pohjanmaan alueella. Vaikka Pohjanmaan Perussuomalainen Nuoriso suhtautuu avarakatseisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, se ei kuitenkaan voi hyväksyä sellaisten liikkeiden vierailuja kouluissa, joiden pyrkimysten voidaan katsoa olevan lainsäädäntöön vaikuttavia. Muualla Suomessa esimerkiksi Elokapina on käynyt luennoimassa kouluissa. On kieltämättä hieman kyseenalaista, että oppilaille ”esittäytyy” sellainen taho, joka käyttää lain rikkomista keinona vaikuttaa.

Elokapinan toimintatapoihin kuuluu mm. yksityisten toimijoiden tilojen sotkeminen, minkä voidaan katsoa olevan erittäin sopimatonta käytöstä sivistyneessä yhteiskunnassa. Pohjanmaan Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että tällaisille yhdistyksille ei tule antaa jalansijaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, etenkään kouluissa. Yhteiskuntaa hajottavien toimintamallien omaksumisen sijaan oppilaiden tulee oppia lainmukaiset ja demokraattisen vaikuttamisen keinot kouluissa. Eduskunnan tärkein tehtävä yhteiskunnassa on säätää lakeja. Käytännössä kaikki kansanedustajat kuuluvat johonkin poliittiseen puolueeseen, mutta mikään puoluekaan ei harjoita ideologista vaikuttamista kouluissa. Varsinkin vaalien alla yläasteilla ja lukioissa vierailee poliitikkoja paneeleissa, mutta näiden vierailujen tarkoituksena on päinvastoin oppilaiden omien mielipiteiden ja näkökulmien esiin tuominen poliittisille vallanpitäjille.

Historiasta on hyvä ottaa opiksi, jotta emme toista menneiden sukupolvien virheitä. Esimerkiksi vuosina 1973–1975 Pirkkalan peruskoulussa kokeiltiin ujuttaa marxilaista ajattelua oppilaille. Pirkkalan koulukokeilussa testattiin kokeellisen psykologian avulla, että miten hyvin oppilaat omaksuivat marxilaisen ajattelun annetun opetuksen perusteella. Kokeilun tavoite oli ujuttaa Suomi sosialismiin hyödyntämällä kouluja aivopesulaitoksina. Pirkkalan koulukokeilu oli räikeän poliittinen ja erittäin kyseenalainen. Sen ei olisi missään nimessä pitänyt antaa tapahtua ja tästä virheestä tulisi nyt ottaa opiksi.

Koulussa pitää voida analysoida poliittista toimintaa, mutta kouluista ei saa tulla erilaisten politisoituneiden liikkeiden leikkikenttiä. Pohjanmaan Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että koulujen tehtävä ei ole altistaa kehitysvaiheessa olevia lapsia ja nuoria poliittisesti värittyneille ideologioille.