Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son euro­vaa­lieh­dok­kaat 2024

Tänään jul­kis­tet­tiin ensim­mäi­set perus­suo­ma­lai­set euro­vaa­lieh­dok­kaat. Ehdok­kai­den jou­kos­sa ovat perus­suo­ma­lai­set nuo­ret Lau­ri Lai­ti­nen ja Nan­na Vää­täi­nen.

Lau­ri Lai­ti­nen on 20-vuo­tias lap­peen­ran­ta­lai­nen ja Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja vuo­des­ta 2023. Hän opis­ke­li ensi­hoi­ta­jak­si ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ennen jär­jes­tön puheen­joh­ta­juut­ta.

Nan­na Vää­täi­nen on 19-vuo­tias kuo­pio­lai­nen perus­ta­son ensi­hoi­ta­ja ja hän opis­ke­lee ensi­hoi­toa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Hän on myös Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen ja Savo-Kar­ja­lan pii­rin vara­pu­heen­joh­ta­ja.