Perussuomalainen Nuoriso vaatii konkreettisia toimenpiteitä koulurauhan ylläpitämiseksi

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että kenenkään lapsen tai nuoren ei tulisi pelätä joutuvansa kiusatuksi koulussaan. Koulujen tulee taata oppilailleen turvallinen oppimisympäristö sekä puuttua häiriökäyttäytymiseen tämän ylläpitämiseksi. Sellaista tilannetta, jossa kiusattu joutuu vaihtamaan koulua, ei saisi syntyä.

“Viime aikoina uutisista on saanut lukea yhä vakavammaksi käyviä tilanteita, joissa oppilaiden oikeutta koskemattomuuteen on uhattu vakavalla tavalla. Yhteiskunnan tulee turvata jokaiselle oppilaalle turvallinen koulupäivä. Hallituksen tulee ryhtyä kiireellisiin toimiin koulurauhan palauttamiseksi”, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom.

Kiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti eikä sitä tule vähätellä – pahoinpitely on silti pahoinpitely, kunnianloukkaus on silti kunnianloukkaus ja vahingonteko on silti vahingonteko, vaikka tekijä ei olisi rikosoikeudellisessa vastuussa. Alaikäiset ovat iästään riippumatta vahingonkorvausvastuussa ja tätä rahallisen sanktion uhkaa voidaan hyödyntää pelotteena kiusaamisen jatkumiselle. Näin myös saadaan tekijöiden vanhemmat ottamaan tapahtuneen vakavasti, kun heidän jälkikasvunsa joutuu korvaamaan uhrinsa kärsimyksen.

Perussuomalainen Nuoriso kannattaa myös Etelä-Karjalan mallin laajentamista koko maahan. Etelä-Karjalan mallissa alle 15-vuotiaiden koululaisten lainvastaisista teoista tehdään rikosilmoitus ja hänet ohjataan lasten ja nuorten uusintarikollisuutta ehkäisevään Vintiö-ryhmään huoltajiensa, poliisin ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Malli on lupaava, sillä Lappeenrannassa huomattiin, että viime vuonna aloitetun kokeilun aikana yksikään kouluväkivaltaan syyllistynyt ei uusinut tekoaan Vintiö-keskustelun jälkeen.

“Kouluilla pitää olla matala kynnys lähestyä poliisia tapauksissa, joissa oppilaan rikos kohdistuu toiseen oppilaaseen – ei näitä voi kuitata pelkkänä kiusaamisena, vaan poliisi tulee ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin kiusaaminen eskaloituu vakavimpiin tekoihin. Virkavallan tuki on niin kiusatun että kiusaajan eduksi, jotta homma saadaan soviteltua”, toteaa hallituksen jäsen Lauri Laitinen.

Perussuomalainen Nuoriso vaatii opetusministeriötä tarttumaan toimenpiteisiin, joiden tiedetään ehkäisevän koulukiusaamista, jotta Suomen koulut pysyvät rauhallisina ja turvallisina kaikille oppilaille.