Asumislisä takaisin!

Perussuomalainen Nuoriso julkaisee myös jäsenistönsä itsensä kirjoittamia kannanottoja. Tässä yksi niistä, Helsingistä kotoisin olevan Mika Moilasen kädestä. Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri.

 Opiskelijan asumislisä takaisin

Elokuussa vuonna 2017 opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin eivätkä saaneet enää asumislisää.
Opintotuki oli ennen uudistusta korkeakouluopiskelijalla noin 303 euroa ja asumislisä 201 euroa, joten
yhteensä korkeakouluopiskelija sai noin 504 euroa opintotukea. Puolison tulot eivät vaikuttaneet
uudistuksen jälkeenkään opintotuen määrään. Uudistuksen jälkeen opintotuen määrää laskettiin 250
euroon, jonka lisäksi opiskelija sai hakea yleistä asumistukea. Opintolainantakauksen määrää myös
nostettiin uudistuksen jälkeen. Mielestäni uudistus kohteli opiskelijoita eri tavoin, jossa toiset saivat
enemmän tukia, mutta toiset menettivät valtavasti.

Hienoa asia uudistuksessa oli se, että tuen määrä nousi monilla opiskelijoilla ensimmäisen vuoden aikana
muutamilla kympeillä. Kuitenkin kesällä tienatut palkat vaikuttavat koko seuraavan vuoden asumistukeen,
jolloin asumistuki on sitä pienempi mitä enemmän oli tienannut. Asumistuki aiheutti siis kannustinloukun,
jossa kannatti ennemmin joko nostaa kesälle opintolainaa tai jos opintolainan oli jo käyttänyt, kannatti
hakea perustoimeentulotukea, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin opintotuki.

Kaikkien tulot eivät kuitenkaan nousseet ensimmäisenä vuonna. Mikäli opiskelija oli parisuhteessa ja hänen
puolisonsa palkkatöissä, jäi tässä tilanteessa asumistuki monella saamatta. Asumistuki on ruokakunnan
jäsenten yhteinen etuus eli myös puolison tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Mikäli puoliso käy
palkkatöissä, voi asumistuen hakemus olla hylätty puolison tulojen vuoksi. Tällöin opiskelijalle jää vain 250
euroa kuukaudessa ja loput hän joutuu ottamaan joko lainana tai pyytämään puolisoon rahoittamaan myös
hänen elämäänsä.

Asumistuen uudistus oli jobinpostia monelle työssäkäyvälle opiskelijalle. Asumistuessa tuloja pyritään
arvioimaan 12 kuukautta etukäteen. Monella opiskelijalla työtunnit vaihtelevat, koska niitä yritetään
sovitella opiskelijan opintotilanteen ja yrittäjän tarpeiden mukaan. Lisäksi moni opiskelija tekee
provikkapalkkaista työtä, jolloin tulojen arvioiminen on hankalaa. Kelalle ei ole tilanteeseen mitään muuta
ratkaisua kuin, että palkkatulot arvataan seuraavalle 12 kuukaudelle. Mikäli ne ovat eri kuin
arvaushaarukkaan on arvattu, tulee opiskelijan tehdä asumistuen tarkistus ajoissa, jotta asumistuen
liikamaksua ei pääse syntymään. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että he ovat
tekemässä asumistuen tarkistushakemusta usein. Mikäli opiskelija ei pysy hakemusrumbassa tahdissa, kela
muistuttaa asiasta perintäkirjeellä. Silloin kuin opiskelijat saivat asumislisää, ei opiskelijan tarvinnut kuin
seurata loppuvuodesta tulorajoja.

Edellä mainittujen tilanteiden vuoksi, pidän opiskelijan elämäntilanteen helpottamiseksi tärkeänä, että
opiskelijan asumislisä palautettaisiin mahdollisimman nopeasti. Asumislisä kohtelisi opiskelijoita enemmän
tasavertaisesti ja helpottaisi heidän elämäänsä.