Ei puolueelliselle kouluopetukselle

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että koulujen politiikkaa käsittelevän opetuksen on oltava tasapuolista ja neutraalia.

Koulujen tehtävä ei ole toimia minkään puolueen äänitorvena.

Perussuomalainen Nuoriso on saanut runsaasti yhteydenottoja nuorilta, joita on joko kouluhenkilökunnan tai luokkatovereiden taholta väheksytty, pilkattu ja kiusattu poliittisten mielipiteiden vuoksi. Eräässä tapauksessa nuori eristettiin kaveripiiristä ja asiaa eteenpäin viedessään koki vähättelyä koulun aikuiselta – häntä kehotettiin jopa vaihtamaan puoluetta! Tällaista kiusaamista emme salli missään muodossa!

’’Koulujen kiusaamis- ja ilmapiiriongelmia ilmenee kaikilla koulutustasoilla. Olen itsekin jakanut kokemuksiani yliopistossa kohtaamastani suvaitsemattomuudesta erilaisia näkemyksiä kohtaan. Minuun ovat sen jälkeen olleet yhteydessä kymmenet opiskelijat, jotka ovat kertoneet samanlaisista kokemuksistaan ja huolistaan. Moniarvoisessa yhteiskunnassa voidaan olla eri mieltä, mutta silloin erimielisyyttä on myös kyettävä sietämään. Siinä opettajien ja opiskelijoiden itsensä rooli on merkittävä’’, toteaa järjestön 2. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.

On Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tehtävä puuttua koulujen epäkohtiin. Perussuomalainen Nuoriso on huolissaan siitä, että OAJ kokee koulujen epäkohtien esille nostamisen opettajien maalittamisena sen sijaan, että ongelmakohdat tunnustettaisiin ja niihin puututtaisiin. Koulujen ongelmat eivät katoa sillä, että OAJ sulkee silmänsä ja teeskentelee kaiken olevan hyvin. Suomessa on pitkään oltu huolissaan nuorten kiinnostuksen puutteesta yhteiskunnallisiin asioihin. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei nuoria lytätä heidän tuodessaan ilmi omia mielipiteitään. Ensimmäinen askel ongelman ratkaisuun on ongelman myöntäminen.

“Koulutusjärjestelmämme on yksi maailman parhaimmista, mutta emme voi lakaista sen epäkohtia maton alle, mikäli haluamme pysyä kärjessä. Politisoituneen opetuksen ilmenevyyttä tulee perusteellisesti selvittää ja näihin tapauksiin tulee puuttua asianmukaisin keinoin. Suomen koulujen tulee toimia neutraaleina oppiympäristöinä oppilaille, jotka saavat koulusta eväät punnita itse oppimiaan asioita – ei niin että opettajan ideologiaa opetetaan objektiivisena totuutena”, toteaa hallituksen jäsen Lauri Laitinen.