Metsämme kuuluu meille, ei EU:lle!

Perussuomalainen Nuoriso vastustaa EU-komission metsästrategiaa, joka pyrkii rajoittamaan mahdollisuuksiamme hyödyntää metsiämme. EU rajoittaisi jatkossa muun muassa avohakkuita ja lyhytikäisen puutavaran käyttöä. Koska Suomi on Euroopan metsäisin maa, rajoitukset osuisivat tänne vahvimmiten.

EU:lla on tapana rangaista asiansa hyvin hoitaneita jäsenvaltioita, nyt metsästrategian muodossa. Suomalaisia kuritetaan pitkäjänteisestä ja vastuullisesta metsäteollisuudesta, jotta EU:n suurille jäsenmaille tulisi parempi mieli. Metsämme sosialisoidaan, jotta muu Eurooppa saisi synninpäästön tuhoamistaan metsistä. Suuressa osassa Manner-Eurooppaa metsät täyttävät vain 30% maiden pinta-alasta. Suomessa taas metsät täyttävät yli 70% koko maan pinta-alasta. Edes sademetsiä uhkaavat laittomat puunhakkuut eivät lopu sillä, että Suomi vähentää metsiensä kaatamista. Pikemminkin se pahentaa sitä, koska puun ja tuotteiden tarve ei katoa minnekään.

”Miksi Suomi antaa EU:lle periksi asiassa kuin asiassa? EU:sta on tullut Suomelle yhteisvastuineen, direktiiveineen, rajoituksineen ja kieltoineen sellainen murheenkryyni, että Suomen kannattaisi alkaa miettimään eroa siitä. Miten pitkälle nykyinen kehitys saa jatkua ennen kuin asioita katsotaan sellaisina kuin ne on? Mitä iloa Suomelle on olla sellaisessa unionissa, jossa me emme saa ääntämme kuuluviin ja jossa meidät jyrätään jatkuvasti suurempien valtioiden toimesta?”, pohtii 3.vpj Ville Muilu.

Sen sijaan että EU sysää toistuvasti vastuun harvenevalle joukolle maita, se voisi käyttää asemaansa hyväksi, mikäli se oikeasti välittäisi ilmastosta. On aika vaatia muilta panostusta. Vaadimmekin EU-jäsenmaita metsittämään vähintään 40% pinta-alastaan, jotta muutos tapahtuisi. Me emme ratkaise globaalia ilmastonmuutosta yksin emmekä tule ratkaisemaan sitä EU:n puolesta.

”Tiedämme Suomen olevan edelläkävijä metsäpolitiikassa, mutta silti me taivumme Brysselin vaatimuksiin. Miksi meidän tulisi kärsiä muiden puolesta? Me olemme tehneet osamme hyvin ilmastonmuutosta vastaan — nyt on muiden vuoro tehdä osansa, vaikka seuraamalla meidän esimerkkiä”, toteaa hallituksen jäsen Lauri Laitinen.