PS-Nuo­ri­so myön­tää kun­nia­mer­kin Sebas­tian Tynk­ky­sel­le

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­son ansio­merk­ki­toi­mi­kun­ta myön­si ensim­mäi­set kun­nia- ja ansio­mer­kit Sei­nä­joen kevät­ko­kouk­ses­sa Ori­gi­nal Sokos Hotel Lakeu­des­sa 25.-26.5.2024.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kun­nia­merk­ki myön­net­tiin puo­lu­een 3. vara­pu­heen­joh­ta­jal­le, kan­san­edus­ta­ja Sebas­tian Tynk­ky­sel­le, joka toi­mi myös Perus­suo­ma­lais­ten Nuor­ten puheen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2015-2016. Tynk­ky­nen on teh­nyt pit­kä­jän­teis­tä työ­tä perus­suo­ma­lais­ten nuor­ten eteen jäsen­han­kin­nas­sa, osal­lis­ta­mi­ses­sa ja kou­lut­ta­mi­ses­ta ja toi­mi­mal­la esi­ku­va­na monel­le nuo­rel­le. Kun­nia­mer­kin hänen puo­les­taan vas­taa­not­ti Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son enti­nen puheen­joh­ta­ja, kan­san­edus­ta­ja Miko Berg­bom.

Lisäk­si ansio­merk­ke­jä myön­net­tiin seu­raa­vas­ti lukui­sil­le ansioi­tu­neil­le pit­kä­ai­kai­sil­le toi­mi­joil­le niin pai­kal­li­sel­la kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la:

I. luo­kan kul­tai­nen ansio­merk­ki
Lau­ra Joke­la, Uusi­maa

I. luo­kan hopei­nen ansio­merk­ki
Jon­ni Leva­nie­mi, Häme
Min­na Par­ta­nen, Oulu ja Kai­nuu

II. luo­kan ansio­merk­ki
Miko Berg­bom, Pir­kan­maa
Toni Halo­nen, Häme
Lau­ri Lai­ti­nen, Kaak­kois-Suo­mi
Jaak­ko Lep­pä­nen, Uusi­maa
Joo­na Män­ty­nen, Uusi­maa